CV INSTRUMENTS

CV INSTRUMENTS, www.innovatest-europe.com – Холандия: надеждна измервателна екипировка, включваща преносими и стационарни твърдомери, грапавомери, портативни дебеломери, виброанализатори, оптични измервателни уреди, ъгломери, уреди за измерване дебелината на бетона и откриване на положена арматура и други метални елементи.

Горе
Cookie settings